CONTACT

ບໍລິສັດ ທຣີີວີໂກ ເທັກໂນໂລຈີ ຈຳກຳຜູ້ດຽວ

TRIVICO TECHNOLOGY SOLE CO ., LTD

 

Email: trivicolao@gmail.com

Telephone: +856.21221234.

Hotline / Whatsapp: +856.2099993458 99994688

Company Tax Code: 196279426-9-00

 

Adress:

Center: ເຮືອນເລກທີ 491 ຖະຫນົນ ຫນອງບອນ ບ້ານ ນາໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

491 Nongbone Road, Naxay Village, Saysettha District, Vientiane, Lao PDR

Zipcode: 01160

Mobile: +856 20 99993458 / 99994688

 

Branch: ໄຟແດງຕານມີໄຊ ຕິດກັບໄຟແດງ ບ້ານ ຕານມີໄຊ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Red light intersection go to Tanmixay, Tanmixay Village, Saythany District, Vientiane, Lao PDR

Mobile: +856 20 99368368 

02099993458